بررسی رابطه ساده و چندگانه بین سبک زندگی با تعالی خانواده

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 89-105

رحمت‌اله محمدی؛ سیداحمد احمدی؛ عذرا اعتمادی؛ مریم فاتحی‌زاده؛ احمد عابدی


تأثیر عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی بر گرایش‌ها و باورهای پیش از ازدواج: پژوهش کیفی

دوره 5، شماره 3، مهر 1394، صفحه 93-106

نعیمه ادبی؛ ایمان الله بیگدلی؛ محمدجواد اصغری ابراهیم‌آباد


تدوین الگوی سازش یافتگی زنان پس از رخداد طلاق: یک پژوهش زمینه ای

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 93-122

10.22034/fcp.2020.61435

محسن نظری فر؛ منصور سودانی؛ رضا خجسته مهر؛ حمید فرهادی راد


اثربخشی بخشایش درمانگری بر طلاق هیجانی همسران خیانت دیده

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 137-164

10.22034/fcp.2021.61952

ملیحه صفرپور؛ باب الله بخشی پور جویباری؛ قدرت الله عباسی


شناسایی عوامل مؤثر بر خشنودی زناشویی در همسران خشنود: پژوهش داده بنیاد

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 139-176

10.22034/fcp.2021.62310

عفت یحیایی راد؛ حسین سلیمی بجستانی


اثربخشی آموزش معنا-محور بر عملکرد خانواده زنان متاهل

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 209-221

نرگس نصراصفهانی؛ احمد اعتمادی؛ عبدالله شفیع آبادی


اثر بخشی بازآموزی اسنادی در کاهش فرسودگی زناشویی و احتمال وقوع طلاق در زوجین متقاضی طلاق

دوره 1، شماره 2، آذر 1390، صفحه 212-225

مرضیه شریفی؛ سلیمان کارسولی؛ کیومرث بشلیده


اثربخشی درمان گروهی شناختی- رفتاری بر کاهش افسردگی و افزایش امید به زندگی در سندرم آشیانه خالی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 261-281

محمد خالدیان؛ حسن غریبی؛ زلیخا قلی زاده؛ رضا شاکری


اثربخشی واقعیت درمانی بر شادکامی و امیدواری در زنان مطلقه

دوره 4، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 297-317

مسعود قربانعلی پور؛ محمود نجفی؛ زهرا علیرضالو؛ منیره نسیمی


اثربخشی معنویت درمانی بر سلامت روان زنان مطلقّه

دوره 1، شماره 3، اسفند 1390، صفحه 331-348

علی غلامی؛ کیومرث بشلیده


آزمودن مدل دلبستگی به پدر و مادر با اضطراب و افسردگی با میانجی گیری دلبستگی به خدا

دوره 3، شماره 3، آذر 1392، صفحه 419-439

خالد اصلانی؛ مرضیه قمری؛ شکوفه رمضانی؛ ملیحه خبازی


تأثیر همزمان عامل عمومی شخصیت و ابعاد دلبستگی بر کیفیت رابطه

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 473-507

پریسا نیلفروشان؛ سیداحمد احمدی؛ مریم فاتحی زاده؛ محمدرضا عابدی؛ وحید قاسمی


بررسی نقش مستقل و همزمان تعارض والدین و خلق کودک در پیش بینی رفتار نوعدوستی کودک

دوره 2، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 490-511

فاطمه قره باغی؛ دکتر ماریا آگیلار- وفایی؛ دکتر عباسعلی الهیاری؛ دکتر هادی بهرامی احسان


مقایسه هیجان خواهی و عملکرد خانواده در افراد مطلقه، در حین طلاق و عادی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 519-537

حسین قمری‌گیوی؛ بهنام خشنودنیای چماچائی؛ حیدر رفیعی


مقایسه اثربخشی الگوی مبتنی بر تحلیل سازه‏های شخصی با درمان هیجان مدار بر رضایت زناشویی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 613-641

حسین کشاورز افشار؛ احمد اعتمادی؛ خدابخش احمدی نوده؛ اسماعیل سعدی پور


مطالعه‌ای بر تعارض تکالیف کار با تکالیف خانواده در مراحل رشدی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 658-81

میثم صادقی؛ حمیدرضا عریضی سامانی؛ سیّدمیثم دیباجی


بررسی و مقایسه نظریه همسان همسری براساس ویژگی‏های شخصیتی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 673-689

غلامرضا رجبی؛ باب اله بخشی پور؛ قدرت اله عباسی


فراتحلیل رابطه انگیزه‌های استقبالی و اجتنابی فداکاری با کیفیت زناشویی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 89-108

doi.org/10.34785/J015.2019.017

رضا خجسته مهر؛ زینب آقائی؛ مرتضی امیدیان


هم سنجی خودتنظیمی در گونه‌های ناهمسان خانواده

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 98-112

منا قریشی؛ سیامک سامانی