داوران

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
لقمان ابراهیمی زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان دانشکده علوم انسانی گروه روانشناسی اتاق 308
خدابخش احمدی هیات علمی دانشگاه
شیرین احمدی دانشگاه محقق اردبیلی
حمزه احمدیان هیات علمی دانشگاه
دکتر سعید آریاپوران هیات علمی دانشگاه
نسرین ارشدی دانشیار گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
سارا آزادی رئیس مرکز بهداشت، درمان ومشاوره دانشگاه ایلام. ایران
بلال ایزانلو استادیار گروه برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی
فاطمه ایزدبخش کارشناس ارشد، گروه علوم تربیتی و مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
مسعود اسدی گروه روانشناسی و علوم تربیتی. دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک
مسعود اسدی استاد یار گروه علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اراک
اسماعیل اسدپور استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
سمیه اسماعیلی گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر
علی اسماعیلی استادیار دانشگاه علامه طباطبلئی
معصومه اسمعیلی دانشگاه علامه طباطبائی
خالد اصلانی دانشیار مشاوره، دانشگاه شهید چمران
خدیجه اعراب شیبانی هیات علمی-دانشگاه پیام نور
کریم افشاری نیا هیات علمی دانشگاه
علیرضا آقایوسفی هیات علمی دانشگاه
احمد امانی استاد‏یارگروه مشاوره‌ی خانواده، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان
رزیتا امانی هیات علمی دانشگاه
کورش امرائی هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه لرستان
امین امیرحسینی دانشگاه شهید بهشتی ره
انسیه بابایی استادیار دانشگاه پیام نور
صادق باران اولادی دانشگاه اصفهان
محمد باغبان گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
بهمن باینگانی هیات علمی دانشگاه
حسین احمد برآبادی دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
ابراهیم برادری دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره/مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
سجاد بشرپور دانشگاه محقق اردبیلی
سپیده بشیرگنبدی دانشگاه محقق اردبیلی
نجمه بلالی دهکردی ندارم
علیرضا بوستانی پور گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
فرشته پاک نژاد مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران، ایران
فهیمه پیرساقی گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
پگاه پگاه فرخ زاد روان شناسی بالینی استادیار گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
رضا پورحسین زوج درمانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
فیض اله پورسردار گروه روانشناسی.دانشکده علوم انسانی.دانشگاه ازاد اسلامی بروجرد.لرستان
مه سیما پورشهریاری دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشکدهمشاوره، دانشگاه الزهرا
بیوک تاجری استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، البرز
مهشید تجربه کار دانشگاه شهید باهنر کرمان
سمیه جابری
موسی جاودان عضو هیات علمی
پانته آ جهانگیر هیات علمی دانشگاه
مهناز جوکار هیأت علمی
حدیث چراغیان دانشگاه محقق اردبیلی
عباس حبیب زاده عضو هیات علمی دانشگاه قم
احمد حیدرنیا هیا علمی دانشگاه بجنورد
سیمین حسینیان استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهرا
سیمین حسینیان گروه مشاوره ی دانشکده روانشناسی دانشگاه الزهرا
محمدرضا حسین پور دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
حمید حقیقی مدرس- دانشگاه فرهنگیان-پردیس شهید بهشتی بندرعباس.
عیسی حکمتی هیئت علمی دانشگاه مراغه
دکترنجمه حمید گروه روان شناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران
امید حمیدی مشاور
شیدا خالدی دانشگاه شهید بهشتی
محمد خالدیان دانشگاه پیام نور استان کردستان، ایران
قاسم خشنود گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران
فاطمه دائمی دانشگاه خوارزمی- مدرس دانشگاه
ارزو دلفان بیرانوند انشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
مهدی دهستانی گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
فاطمه دهقان دانشگاه رازی
مصطفی دهقانی گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر
غلامرضا رجبی هیات علمی
آرمین رجب زاده روان شناسی بالینی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
سهیلا رستمی دانشگاه کردستان
محمد رستمی
مهدی رستمی دکتری مشاوره و رئیس اداره مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
محسن رسولی دانشگاه خوارزمی تهران
یاسر رضاپور میرصالح دانشگاه اردکان
ژاله رفاهی مدیرگروه / دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرودشت
علی روحانی دانشگاه یزد
رسول روشن استاد دانشگاه شاهد
علی زاده محمدی دانشیار پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
اقبال زارعی عضو هیات علمی گروه روان شناسی و مشاوره دانشگاه هرمزگان
حسن زارعی محمودآبادی دانشیار. مشاوره خانواده. دانشکده روانشناسی، دانشگاه یزد
کیانوش زهراکار گروه مشاوره،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران
تورج سپهوند گروه روان شناسی، دانشگاه اراک
رضا سپهوند مشاور
فریبا سعیدپور دانشجوی دکترای مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
هادی سلیمی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
سید عبدالوهاب سماوی عضو هیات علمی گروه روان شناسی و مشاوره دانشگاه هرمزگان
فخرالدین سهرابی
نسیم سهیلی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کوثر)ویزه خواهران)،بجنورد،خراسان شمالی، ایران
فاطمه زهرا سهیلی پور گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، خمینی شهر، اصفهان، ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
خدیجه شیرالی نیا استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
خدیجه شیرالی نیا Department of Psychology
محمود شهیدی مشاوره خانواده دانشگاه حکمت رضوی
دکتر وحید صادقی استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی
میثم صادقی .... سنجش و اندازه گیری ...
رضوان صالحی استاد دانشگاه شهر کرد
سعید صالحی کارشناس روان دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران
پرویز صباحی هیات علمی دانشگاه
دکتر ناصر صبحی قراملکی هیات علمی دانشگاه
اسماعیل صدری دمیرچی عضو هیات علمی-دانشگاه محقق اردبیلی
احمد عابدی دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه اصفهان
مختار عارفی هیأت علمی گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدکرمانشاه
قدرت الله عباسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
قدرت اله عباسی دکتری مشاوره
ذبیح الله عباسپور عضو هیات علمی گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز
سهراب عبدی هیات علمی دانشگاه
مریم عبدالهی علوم پزشکی ایران
حسن عبداله زاده استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور تهران ایران
امید عیسی نژاد هیات علمی دانشگاه
علی رضا عظیم پور دانشگاه کازرون
سید مجتبی عقیلی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور
سوسن علیزاده فرد دانشگاه پیام نور
ابراهیم علیزاده موسوی گروه مشاوره و روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ,واحدقوچان ، قوچان ،ایران
ساناز عینی دکترای روانشناسی تخصصی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
جواد عینی پور دانشگاه علوم انتظامی امین
سیمین غلامرضایی عضو هیئت علمی
زهرا غلامی قره شیران 1دانشجوی دکتری مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
مریم السادات فاتحی زاده هیات علمی دانشگاه
جلال فیض الهی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه- مدیریت سلامت روان
علی نقی فقیهی دانشگاه قم
سید رضا فلاح چای دانشگاه هرمزگان
سیمین قاسمی دانشگاه اصفهان
علی قره داغی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
حسین قمری دانشگاه محقق اردبیلی
کبری کاظمیان مقدم گروه روانشناسی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران
کیوان کاکابرایی دانشیار گروه روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
عمر کیانی پور مشاور/آموزش و پرورش
ذبیح الله کاوه فارسانی دانشگاه شهرکرد گروه مشاوره
منیژه کاوه قهفرخی هیئت علمی دانشگاه شهرکرد
بهمن کرد هیات علمی دانشگاه
جهانگیر کرمی هیات علمی دانشگاه
هادی کرمی جامعه شناس
جواد کریمی گروه روانشناسی، دانشگاه ملایر، ایران
نادر کریمیان آموزشو پروش کردستان
کلثوم کریمی نژاد گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناس پیشگیری از آسیب های اجتماعی اداره بهزیستی نوراباد
حسین کشاورز افشار استادیار دانشگاه تهران
علی کمال جو دفتر مشاوره روانشناسی و مدرس دانشگاه
هوشنگ گراوند دانشجوی دکترای رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه لرستان
سید موسی گلستانه گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر
محسن گل محمدیان هیات علمی دانشگاه رازی
کورش گودرزی مشاوره خانواده گروه روان شناسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران
محمود گودرزی استادیار مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
مریم مالمیر دانشکده پیراپزشکی، واحد علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران
فرشاد محسن زاده هیات علمی دانشگاه
عبداله محمدی دانشجوی دکتری رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه لرستان ایران خرم آباد
گلاویژ محمدی علوم پزشکی ایران
رحمت اله محمدی فشارکی استادیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
عبدالباسط محمودپور دانشگاه علامه طباطبایی
امید مرادی هیات علمی دانشگاه
زهرا مردانی ولندانی دانشگاه پیام نور، دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، تهران، ایران
سید رضا میر مهدی دانشیار دانشگاه پیام نور
مالک میرهاشمی عضو هیات علمی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
مرضیه مشعل پورفرد استاد دانشگاه پیام نور
دکتر مریم مهدی عراقی دکتری مشاوره، استادیار دانشگاه پیام نور
حسینعلی مهرابی کوشکی استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان،ایران
شفیق مهربان گروه مشاوره، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران
محمد رضا نائینیان استاد دانشگاه شاهد
محمود نجفی هیات علمی دانشگاه
غفار نصیری هانیس خانواده درمانی دکتری روان شناسی
قادر نعیمی دانشجوی دکتری مشاوره
فاطمه نعمتی سوگلی تپه استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه تبریز، ایران
هادی نقدی گروه علوم تربیتی- دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج- کردستان- ایران
اعظم نقوی دکتری روانشناسی اجتماعی. دانشگاه موناش استرالیا. مدرس گروه مشاوره دانشگاه اصفهان
خدیجه نیک نام دانشجوی کارشناسی ارشد
داوود نودهی هیات علمی دانشگاه
علیرضا نوروزی مشاوره گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران. ایران.
سیداسماعیل هاشمی شیخ شبانی هیات علمی دانشگاه
اسداله ویسی استادیارگروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور
مختار ویسانی گروه زوانشناسی دانشگاه فرهنگیان سنندج
فایق یوسفی هیات علمی دانشگاه
ناصر یوسفی مشاوره خانواده دانشگاه کردستان
مهدی یوسف وند مدرس دانشگاه لرستان
جواد وکیلی دانشگاه فردوسی
جلیل یونسی بروجنی دانشگاه علامه طباطبایی