درباره نشریه

دو فصلنامه علمی-پژوهشی مشاوره و روان‌درمانی خانواده

 دریافت ضریب تاثیر (267/ 0 =IF) براساس نهمین مصوبه شورای راهبردی ISC مورخ 19/11/1392 از پایگاه  استنادی جهان علوم اسلام (ISC).

 

دو فصلنامه علمی- پژوهشی «روان‌درمانی و مشاوره خانواده» به‌منظور گسترش و اعتلای سطح دانش و پژوهش اصیل در زمینه‌های گوناگون دانش مشاوره و روان‌شناسی با تأکید بر محوریت خانواده و رشته‌های وابسته به آن با انتشار دست­یافته‌های پژوهشی در میان اعضای هیئت‌علمی، پژوهشگران کاردان و دانـشجویان مقاطع ناهمسان تحصیلی در رشته ­های روان­ شناسی، مشاوره، مددکاری و روان­پزشکی فعالیت می‌نماید.

 

گروه دبیران دو فصلنامه علمی-پژوهشی مشاوره و روان‌درمانی خانواده

 

مدیر مسئول

جناب آقای دکتر ناصر یوسفی، دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

سردبیر

جناب آقای دکتر ناصر یوسفی، دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

گروه دبیران

جناب آقای دکتر رضا خجسته مهر، استاد روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

جناب آقای دکتر محمود منصور، استاد روانشناسی دانشگاه تهران.

جناب آقای دکتر یوسفعلی عطاری، استاد مشاوره دانشگاه کردستان.

جناب آقای دکتر ناصر یوسفی، دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

جناب آقای دکتر علی نویدیان، استاد             مشاوره و راهنمایی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.

جناب آقای دکتر خدابخش احمدی نوده، استاد روانشناسی مشاوره دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله.

جناب آقای دکتر علی زاده محمدی، دانشیار روان‌شناسی - روان‌شناسی بالینی دانشیار پژوهشکده خانواده.

جناب آقای دکتر فرامرز سهرابی‌ اسمرود، استاد روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی.

خانم دکتر منیجه شهنی ئیلاق، استاد روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

جناب آقای دکتر احمد امانی، دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

جناب آقای دکتر کیومرث بشلیده، استاد روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

جناب آقای دکتر مسعود صادقی، دانشیار مشاوره دانشگاه لرستان.

خانم دکتر مریم فاتحی زاده، استاد مشاوره و راهنمایی دانشگاه اصفهان.

جناب آقای دکتر رضا پور حسین، دانشیار روانشناسی دانشگاه تهران.

جناب آقای دکتر سجاد بشر پور، دانشیار روان‌شناسی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی.

جناب آقای دکتر محمد کریم خدا پناهی، استاد روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران.

 

 

 شماره استاندارد بین‌المللی نشریه:

 
ju شاپا الکترونیکی 2588-3542

 شماره پروانه نشر: 23576/89، مورخ 22/9/89

شماره درجه علمی- پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: 73311/11/3، مورخ 22/4/1390

چاپ: معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه کردستان، پایگاه استنادی جهان علوم اسلام، شیراز

 نشانی چاپخانه: شیراز، بلوار جمهوری اسلامی، خیابان جام جم، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، کد پستی:71946-94171، تلفن: 36468421- 071

 

حمایت علمی و تامین اعتبارات مالی مجله: معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه کردستان و جهان علوم اسلام

 

 نشانی مجله: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی جنب کتابخانه، دبیرخانه دو فصلنامه علمی-پژوهشی مشاوره و روان‌درمانی خانواده، تلفاکس: 33629353-087- تلفن دبیرخانه نشریه 08733629353

 آدرس سایت مجله: http://fcp.uok.ac.ir

ایمیل: Fcpjournalkurdistan@yahoo.com

تماس ضروری: 09189693312