هزینه انتشار

 

شماره جاری: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 36، اسفند 1402 

پژوهش اصیل

تدوین برنامه مداخله روان-آموزشی مختص مادر‌آزاری و آزمون تأثیر آن بر مادرآزاری

صفحه 3-26

10.22034/fcp.2024.139408.2173

ذبیح الله عباسپور؛ گلشن واصل؛ رضا خجسته مهر؛ عباس امان الهی


بانک ها و نمایه نامه ها