ورود به سامانه

در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

 

نویسنده مسئول باید عضو هیئت علمی دانشگاه باشد.

شخص مجاز به تماس و ارتباط با نشریه نویسنده مسئول است که طبق ضوابط نشریه عضو هیئت علمی دانشگاه است. سایر تماس ها یکطرفه خواهد ماند.

 

یادآوری پاره‌ای از موازین اخلاقی و حقوقی

  آراء و دیدگاه‌های نوشته‌شده در مقالات، بازگوکننده دیدگاه‌های نشریه نیست؛ مسئولیت صحت‌وسقم مطالب مقاله از دید علمی، حقوقی و نیز مسئولیت آراء و نظرات ارائه‌شده به عهده نویسنده مسئول است. چاپ مقاله به معنی تائید همه مطالب آن نیست.

 مسئولیت هر مقاله ازنظر پیگیری و چیدمان نام‌ها، بر دوش نویسنده مسئول آن خواهد بود. شمار و رده نویسندگان مقاله به همان صورتی که در رونوشت نخستین و هنگام ارائه به دفتر نشریه درج گردیده است موردقبول بوده و درخواست حذف یا تغییر در چیدمان نام‌های نویسندگان امکان‌پذیر نمی‌باشد.

  نویسنده مسئول باید عضو هیئت‌علمی دانشگاه باشد.

 مسئولیت کامل مطالب چاپ‌شده و منابع آن از دیدگاه اخلاقی و حقوقی بر دوش نویسنده (گان) خواهد بود و مسئولیت اخلاقی و حقوقی نبود درج نام و نام خانوادگی دیگر پژوهشگران در مقاله بر دوش نویسنده مسئول خواهد بود.

 در مقالاتی که دستاورد پژوهش‌هایی از نوع «کار آزمایی بالینی با خانواده» هستند، ویژگی‌های مراجعین از جمله: نام‌ها، شماره پروندة خانوادگی در مراکز مشاوره و غیره در متن مقاله و همچنین در عکس‌های ارسالی، ذکر نشود. درصورتی‌که پژوهش بر روی انسان انجام‌شده است، در بخش «مواد و روش‌ها»، موضوع اخذ رضایت آگاهانه آزمودنی‌ها و خانواده ذکر شود. درباره مقالاتی که دستاورد پژوهش «اپیدمیولوژیک» یا «کار آزمایی بالینی خانوادگی» هستند، کپی یا فایل اسکن شده مجوز کمیته اخلاق در پژوهش مؤسسه مربوطه و رضایت خانواده‌ها نیز به همراه مقاله ارسال شود. اسکن فرم تعهدنامه تکمیل شده مبنی بر این‌که «مقاله ارسالی در مجلات داخل کشور پذیرفته‌نشده و یا به چاپ نرسیده و نیز هم‌زمان به نشریه دیگری ارسال نشده است» ضمیمة مقاله ارسالی گردد. درج امضاء نویسنده (گان) در ذیل تعهدنامه الزامی می‌باشد. در ضمن تا زمان دریافت پاسخ نهایی از سوی این نشریه، مقاله نباید برای نشریه دیگری ارسال گردد.

 

همه مقالات منطبق با شرایط فوق بلافاصله پس از دریافت اعلام وصول‌شده، به‌وسیلۀ سردبیر بررسی و در صورت انطباق با معیارهای نشریه در هیئت تحریریه نشریه موردبررسی قرار می‌گیرند. پس از بررسی در  هیئت  تحریریه و انتخاب داوران جهت ارزیابی، برای داوران ارسال می‌گردد. سپس به‌منظور ارزیابی به‌صورت بی‌نام برای دو تا سه نفر از داوران صاحب‌نظر ارسال خواهد شد، پس از بررسی نتایج داوری در هیئت تحریریه و در صورت کسب امتیاز لازم، مقاله در نوبت چاپ قرارگرفته و طی نامه رسمی به اطلاع نویسنده مسئول مقاله خواهد رسید.

نشریه در ویراستاری، رد مقالات در هر مرحله پیش از پذیرش نهایی آزاد است.

شایان‌ذکر است آراء و نظرهای مندرج در نوشته‌ها، مبین نظرها و آرای نشریه نیست. ترتیب مقالات به ارزش علمی و یا شخصیت نویسندگان ارتباطی ندارد. مسئولیت محتوای مقالات به عهده نویسنده (گان) است. نشریه در ویراستاری، تلخیص و تنظیم مطالب آزاد بوده و نقل مطالب نشریه با ذکر مأخذ بلامانع است.

 

ورود به سامانه