استاد رحمت‌الله نورانی پور به خدا پیوست

 

نشسته از سمت چپ: دکتر رحمت‌الله نورانی پور هم‌کلاسی جرالد کوری مشاور معاصر؛ دکتر فرح‌بخش استاد دانشگاه علامه، دکتر یوسفعلی عطاری استاد دانشگاه شهید چمران اهواز و شاگرد البرت الیس و کارل راجرز، دکتر عبدالله شفیع‌آبادی استاد دانشگاه علامه و بنیان‌گذار مشاوره شغلی در ایران و شاگرد دیوید تیدمن مشاور و نظریه‌پرداز شغلی معاصر و تدوین نظریه‌ی شغلی آدلر در ایران.

ایستاده از راست: دکتر مهدی زارع عضو هیئت‌علمی سازمان سمت، دکتر قمری استاد دانشگاه اردبیل و دکتر ناصر یوسفی از دانشگاه کردستان.