اعضای هیات تحریریه

فراخوان؛

اساتید و دانشیاران ارجمند گروه‌های مشاوره، روان‌شناسی و روان‌پزشکی کشور در صورت تمایل به عضویت در هیئت تحریریه و همکاری با نشریه، مشخصات تماس خود را به ایمیل نشریه ارسال نمایند.

مدیر مسئول

دکتر ناصر یوسفی

مشاوره خانواده گروه مشاوره، دانشگاه کردستان، سنندج. ایران.

research.uok.ac.ir/~naseryoosefi/
naseryoosefiyahoo.com

سردبیر

دکتر ناصر یوسفی

مشاوره خانواده گروه مشاوره، دانشگاه کردستان، سنندج. ایران.

research.uok.ac.ir/~naseryoosefi/
naseryoosefiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمود منصور

استاد روانشناسی دانشگاه تهران.

ensani.ir/fa/article/author/2409
su_ershadiyahoo.com

دکتر علی نویدیان

استاد مشاوره و راهنمایی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.

zaums.ac.ir/29518
alinavidiangmail.com

دکتر یوسفلی عطاری

دکتری مشاوره خانواده از آمریکا استاد دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

attari.yoosofyahoo.com

دکتر خدابخش احمدی نوده

مشاوره خانواده دانشیار دانشگاه بقیه الله تهران

kh_ahmadyyahoo.com

دکتر ناصر شیربگی

مدیریت آموزشی استاد دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~nshirbagi/
nshirbagigmail.com

دکتر احمد امانی

مشاوره خانواده دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه کردستان،سنندج،ایران

research.uok.ac.ir/~aamani/
ahmad_counselloryahoo.com
09188779308

دکتر نعمت اله عزیزی

استاد دانشگاه کردستان

n.aziziuok.ac.ir

دکتر علی زاده محمدی

روان‌شناسی بالینی دانشیار روان‌شناسی - روان‌شناسی بالینی دانشیار پژوهشکده خانواده.

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375600
dr.zadehgmail.com

دکتر محمد نریمانی

روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

m_narimaniuma.ac.ir
045-33520456

دکتر ناصر یوسفی

مشاوره خانواده دانشیار دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~naseryoosefi/
n.yoosefiyahoo.com

دکتر سجاد بشر پور

استاد روان‌شناسی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی.

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=383
basharpouruma.ac.ir

دکتر مسعود صادقی

مشاوره دانشیار مشاوره دانشگاه لرستان.

lu.ac.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=938&mid=282
sadeghi.mlu.ac.ir.com

اعضای هیات تحریریه پیشین

دکتر منیجه شهنی ئیلاق

استاد روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

edupsy.scu.ac.ir/~mshehniyailagh
mshehniyailaghyahoo.com

دکتر مریم فاتحی زاده

استاد مشاوره و راهنمایی دانشگاه اصفهان.

ui.ac.ir/?sp=6423
m.fatehizadeedu.ui.ac.ir

دکتر فرامرز سهرابی اسمرود

دکتری روان شناسی بالینی از انگلستان استاد ممتاز دانشگاه علامه طباطیایی،تهران،ایران

simap.atu.ac.ir/cv/9693128/
faramarzsohrabiyahoo.com

دکتر رضا پور حسین

دانشیار روانشناسی دانشگاه تهران.

psyedu.ut.ac.ir/~prhosein
pyhoseinut.ac.ir

دکتر رضا خجسته مهر

استاد روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

edupsy.scu.ac.ir/~khojasteh.r
khojasteh_rscu.ac.ir
09163063053

دستیار سردبیر

دکتر غفار نصیری هانیس

روان شناسی دکترای روان شناسی

gh.nasiri.hanisgmail.com
09189693312
0000-0001-8549-545X

h-index: 3  

مشاور نمایه سازی

محمد فلاح

بازیابی اطلاعات و دانش دانشجوی دکتری بازیابی اطلاعات و دانش، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

mofallah71gmail.com

ویراستار انگلیسی

کمال فلاحی

زبان و ادبیات انگلیسی مدرس دانشگاه کردستان

mathew7djgmail.com
+989338263688

ویراستار

غفار نصیری هانیس

روانشناسی سازمان آموزش و پرورش استان کردستان

gh.nasiri.hanisgmail.com

ویراستار ادبی نشریه

سلماز مرادی

ادبیات فارسی دانشگاه کردستان- کارشناس دفتر مجلات دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

ahora63yahoo.com
08733629353