اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1234
تعداد پذیرش 112
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 983
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 944

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 298
تعداد مشاهده مقاله 661505
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 459070
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 42 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 73 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 193 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 69 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 64 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 9184 روز
درصد پذیرش 9 %