اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1114
تعداد پذیرش 81
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 894
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 857

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 268
تعداد مشاهده مقاله 494062
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 391357
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 46 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 79 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 210 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 70 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 64 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 6598 روز
درصد پذیرش 7 %