اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1037
تعداد پذیرش 68
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 844
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 813

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 271
تعداد مشاهده مقاله 410671
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 390432
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 50 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 84 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 214 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 70 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 66 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 52 روز
درصد پذیرش 7 %