اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1089
تعداد پذیرش 69
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 882
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 849

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 256
تعداد مشاهده مقاله 449176
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 383186
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 48 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 79 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 217 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 68 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 64 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 7787 روز
درصد پذیرش 6 %