اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1184
تعداد پذیرش 102
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 950
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 913

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 291
تعداد مشاهده مقاله 578241
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 420746
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 43 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 74 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 199 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 70 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 65 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 5112 روز
درصد پذیرش 9 %