اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1150
تعداد پذیرش 88
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 917
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 881

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 274
تعداد مشاهده مقاله 537780
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 402399
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 45 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 77 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 210 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 70 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 64 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 6138 روز
درصد پذیرش 8 %