اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1024
تعداد پذیرش 52
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 829
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 803

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 259
تعداد مشاهده مقاله 399715
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 383811
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 52 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 85 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 215 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 67 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 65 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 50 روز
درصد پذیرش 5 %