تماس با ما

نشانی: سنندج؛ خیابان پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، جنب کتابخانه دانشکده، طبقه دوم، دفتر مجله، کد پستی: 15175 - 66177

شماره تلفن: دفتر مجله (تلفکس) 33629353 (087) ؛ دانشگاه 33664609 (087)، داخلی 2224

پست الکترونیکی 

Fcpjournalkurdistan@yahoo.com

Journals@uok.ac.ir   

تلفن دبیرخانه نشریه 08733629353

تماس ضروری: 09189693312 

شخص مجاز به تماس و ارتباط با نشریه نویسنده مسئول است که طبق ضوابط نشریه عضو هیئت علمی دانشگاه است. سایر تماس ها یکطرفه خواهد ماند.

 

 


CAPTCHA Image