ارتقای جایگاه دانشی دکتر ناصر یوسفی

در سومین جلسه هیئت ممیزه از دور ششم، با ارتقاء مرتبه علمی عضو هیئت علمی دانشگاه موافقت شد.

ارتقای مرتبه عضو هیئت علمی دانشگاه

 

در سومین جلسه هیئت ممیزه از دور ششم که روز چهارشنبه مورخ 1402/10/6 در سالن جلسات ریاست دانشگاه برگزار شد، با ارتقاء مرتبه علمی 1 نفر از اعضای هیئت علمی به شرح زیر موافقت شد:

  • دکتر ناصر یوسفی، عضو هیئت علمی گروه مشاوره دانشکده علوم انسانی و اجتماعی - ارتقا به مرتبه استادی

دبیرخانه هیئت ممیزه دانشگاه ضمن عرض تبریک، از درگاه خداوند متعال برای ایشان و خانواده محترمشان، آرزوی سلامتی، بهروزی و موفقیت روزافزون را دارد.

 

منبع خبر