دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 16، اسفند 1393، صفحه 583-719 

پژوهش اصیل

مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری (CBT) با روان درمانی بین فردی (IPT) بر افزایش رضایت زناشویی زنان باردار

صفحه 583-605

علی قره داغی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ بتول حسین رشیدی؛ کیومرث فرحبخش؛ معصومه اسمعیلی


اثربخشی روایت درمانی بر افزایش صمیمیت زوجین و ابعاد آن: تلویحاتی برای درمان

صفحه 607-632

محمدرضا خدابخش؛ فریبا کیانی؛ ابراهیم نوری تیرتاشی؛ حامد خستو هشجین


بررسی و مقایسه نظریه همسان همسری براساس ویژگی‏های شخصیتی

صفحه 673-689

غلامرضا رجبی؛ باب اله بخشی پور؛ قدرت اله عباسی


اثربخشی روش آموزشی حل مسئلۀ اجتماعی در ارتقاء تعامل مادر-کودک در مادران کودکان آهسته ‏گام

صفحه 691-717

سیف‏الله آقاجانی؛ غلامعلی افروز؛ محمد نریمانی؛ محمدباقر غباری‏ بناب؛ زینب محسن‏ پور


یادداشت های سردبیر

یادداشت های مدیر مسئول

صفحه 1-3