بررسی رابطۀ بین دلزدگی زناشویی، باورهای بدکارکردی جنسی و احقاق جنسی در زنان متأهل

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 661-692

عدالت اسدی؛ جلیل فتح آبادی؛ فواد محمد شریفی


یادداشتهای مدیر مسئول

دوره 1، شماره 2، آذر 1390، صفحه 1-3


یادداشت های مدیر مسئول

دوره 2، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-3


یادداشت های مدیر مسئول

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-3


یادداشت های مدیر مسئول

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-3


یادداشت های مدیر مسئول

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 1-3


یادداشت های مدیر مسئول

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-3


یادداشت های مدیر مسئول

دوره 4، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 1-3


یادداشت های مدیر مسئول

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 1-3


یادداشت های مدیر مسئول

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-3


اثر بخشی آموزش روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر شادکامی همسران

دوره 1، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 115-130

زهرا پاداش؛ مریم‌السادات فاتحی زاده؛ محمد رضا عابدی


تأثیر زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان در کیفیت رابطه، تعارض زناشویی و بی آلایشی زوجین نابارور

دوره 7، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 125-145

10.22034/fcp.0621.49113

اسماعیل صدری دمیرچی؛ علی شیخ الاسلامی؛ هانیه تاروردی زاده


رابطۀ هوش اخلاقی با نگرش به بی‌وفایی در فرزندان با و بدون تجربۀ بی‌وفایی پدرومادر

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 125-146

10.22034/fcp.2018.60860

سمیرا اکبرپور؛ منصوره السادات صادقی؛ تقی پور ابراهیم؛ امید شکری


شناسایی عوامل زمینه‌ساز طلاق هیجانی در بافتار فرهنگی اجتماعی شهر کرج

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 125-142

doi.org/10.34785/J015.2019.019

کیانوش زهراکار؛ بهرام هزاروسی؛ فرشاد محسن زاده؛ عزیزالله تاجیک اسمعیلی


وظایف زن در زندگی زناشویی و نقش آن در استوار ساختن بنیاد خانواده از دیدگاه فقه اسلامی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 165-187

فرزاد پارسا؛ سهبلا رستمی؛ شیلان سجادی


تفحص کیفی در عوامل مؤثر بر بی‌رمقی زناشویی: مطالعه موردی شهر تهران

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 173-194

doi.org/10.34785/J015.2019.007

جمال الدین فرجی؛ باقر ثنائی؛ هومن نامور


بررسی تأثیر تعارض زناشویی بر نگرانی های دوران بارداری: نقش میانجی بهزیستی روان‌شناختی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 229-254

10.22034/fcp.2021.61943

ساناز عینی؛ محمد نریمانی؛ صغری سعادتمند؛ متینه عبادی


بررسی و مقایسه‎ی‌ عدالت بین زوجین رضایت‌مند و دارای تعارض

دوره 1، شماره 3، اسفند 1390، صفحه 382-395

محمود بهمنی؛ سید رضا فلاح چای؛ اقبال زارعی


رابطة تأهل و جنسیت با اثر موقعیتهای آزارنده در کُنشهای هوشی مراجعان دارای اختلال

دوره 2، شماره 3، آذر 1391، صفحه 388-411

فاتح رحمانی؛ محمدعلی کیانی؛ فرزین رضاعی؛ مرضیه نصوری


همسانی شخصیتی، پنج عامل بزرگ شخصیت و رضایت زناشویی

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 551-581

مختار عارفی؛ فرشاد محسن زاده؛ زهرا قزلباشیان؛ آتوسا صادقپور؛ دلنیا شیخ اسمعیلی