بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زنان نابارور

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 387-405

محمد نریمانی؛ الهه علمداری؛ عباس ابوالقاسمی


تاثیر درمان هیجان مدار بر سازگاری پس از طلاق در زنان

دوره 2، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 441-460

فاطمه میرزازاده؛ خدابخش احمدی؛ مریم فاتحی زاده


اثربخشی گروه درمانی تحلیل رفتار متقابل بر افزایش رضایتمندی، سازگاری، احساسات مثبت، و صمیمیت زوج‌های دارای تجربه طلاق عاطفی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 455-485

ابراهیم اکبری؛ حمید پورشریفی؛ زینب عظیمی؛ صمد فهیمی؛ احمد امیری پیچاکلایی


بررسی نقش کیفیت ارتباط زوجین در پیش بینی احساس تنهایی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 543-565

مژگان پاتو؛ فرشته حقیقت؛ حمیدرضا حسن آبادی


اثربخشی روایت درمانی بر افزایش صمیمیت زوجین و ابعاد آن: تلویحاتی برای درمان

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 607-632

محمدرضا خدابخش؛ فریبا کیانی؛ ابراهیم نوری تیرتاشی؛ حامد خستو هشجین


تأثیر درمان رابطۀ والد- فرزند بر تنیدگی و توانمندی والدین دارای فرزند دچار اختلال کاستی توجه/ فزون کنشی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 27-46

10.22034/fcp.2018.60855

آرمان عزیزی؛ مریم السادات فاتحی زاده؛ احمد احمدی؛ رضوان السادات جزایری


مدل عوامل مؤثر بر چرخۀ ارتباط زوجی درخواست- کناره‌گیری

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 35-56

سمیه شاهمرادی؛ عذرا اعتمادی؛ فاطمه بهرامی؛ مریم السادات فاتحی زاده؛ سید احمد احمدی


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اسنادهای ارتباطی دختران بازمانده از ازدواج

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 35-48

doi.org/10.34785/J015.2019.014

مسلم عباسی؛ فاطمه عسکرپور؛ فریده گلی زاده؛ عقیق عراقی


تأثیر درمان طرح‌وارۀ همسران در تغییر طرح‌واره‌های سازش نایافتۀ نخستین و کاهش گرایش به طلاق

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 36-60

رحمان بردی اوزونی دوجی؛ کیومرث فرخبخش؛ معصومه اسمعیلی؛ فرنگیس کاظمی


بررسی رابطه ایدئولوژی‌های جنسیتی، نقش های زناشویی، هوش هیجانی و کیفیت زندگی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 39-53

غلامرضا رجبی؛ فردین قربانی؛ رضا خجسته مهر


تعیین اثربخشی آموزش گروهی خودکارآمدی در بهبود سازگاری زنان متأهل

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 42-66

مهدیه بهنام؛ کیانوش زهراکار؛ مهدی زارع بهرام آبادی


اثر بخشی آموزش مهارت همدلی به شیوه گروهی بر افزایش صمیمیت زوجین

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 44-56

ژاله رفاهی؛ نازفر مقتدری


مقایسه ابعاد عشق ورزی بر اساس مدت ازدواج در بین زنان و مردان متأهل

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 47-65

نادر حاجلو؛ جابر علیزاده گورادل؛ محمدرضا قطبی؛ سیما دلاورقوام


ساخت نسخۀ ایرانی سنجۀ مهارگری زناشویی و آشکار ساختن ویژگی‌های روان‌سنجی آن

دوره 8، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 47-68

doi.org/10.34785/J015.2018.003

حمزه امینی؛ سید علی کیمیایی؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد


مولفه های معنای زندگی در زوجین متقاضی طلاق

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 50-80

زهرا گیتی پسند؛ کیومرث فرح بخش؛ معصومه اسمعیلی؛ محمد سعید ذکائی


نقش واسطه ای خود کارآمدی و خوش‌بینی در رابطۀ میان رضایت زناشویی و رضایت از زندگی زنان آموزگار شهر نهاوند

دوره 5، شماره 3، مهر 1394، صفحه 50-71

مهدی ایمانی؛ سید علی کاظمی رضایی؛ حجت الله پیرزاده؛ احمد ولیخانی؛ سید ولی کاظمی رضایی


مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی – رفتاری بر خوشنودی زناشویی زنان

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 75-100

10.22034/fcp.2021.61928

زهرا زاهدی؛ آرمان عزیزی؛ سیف الله رحمانی؛ فاطمه زارعین؛ مریم رنجبر