دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 22، پاییز و زمستان 1395 (پیاپی 22 پاییز و زمستان) 
4. پیش‌بینی رضایت زناشویی مادران و پدران کودکان دچار درخودماندگی با ویژگی‌های شخصیتی آن‌ها

صفحه 69-85

شیدا امیرافشاری؛ غلامعلی افروز؛ سید محسن اصغری نکاح؛ باقر غباری بناب


6. پیش‌بینی رضایت زناشویی زنان با ویژگی‌های شخصیتی و دین‌داری آن‌ها

صفحه 107-127

صدیقه ترقی جاه؛ جعفر بهادری خسروشاهی؛ زینب خانجانی


7. شناسایی عوامل مؤثر در ازدواج‌های پایدار رضایتمند در زنان

صفحه 129-164

امین کرایی؛ رضا خجسته مهر؛ منصور سودانی؛ خالد اصلانی