کلیدواژه‌ها = رضایت زناشویی
تعداد مقالات: 30
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی – رفتاری بر خوشنودی زناشویی زنان

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 75-100

زهرا زاهدی؛ آرمان عزیزی؛ سیف الله رحمانی؛ فاطمه زارعین؛ مریم رنجبر


اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر شفقت، بر راهبردهای تنظیم هیجان و رضایت زناشویی زنان پیمان‌شکن دارای خیانت سایبری

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 73-92

محسن بابایی گرمخانی؛ عبدالرحیم کسایی؛ کیانوش زهراکار؛ اسماعیل اسدپور


طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای رضایت زناشویی و عشق

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 3-26

علی خلفی؛ کیومرث بشلیده؛ نسرین ارشدی؛ منصور سودانی


تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر روان‌شناسی وحدت مدار بر رضایت زناشویی و بهزیستی روان‌شناختی زوجین

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 85-104

زکریا رحیمی؛ علی زاده محمدی؛ غفار نصیری هانیس


پی‌کاوی تجربه زیسته رضایت زناشویی زوجین دارای تفاوت فرهنگی: یک مطالعه پدیدارشناسی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 105-124

غلامرضا رجبی؛ امید حمیدی؛ عباس امان الهی؛ خالد اصلانی


پیش‌بینی رضایت زناشویی مادران و پدران کودکان دچار درخودماندگی با ویژگی‌های شخصیتی آن‌ها

دوره 6، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 69-85

شیدا امیرافشاری؛ غلامعلی افروز؛ سید محسن اصغری نکاح؛ باقر غباری بناب


پیش‌بینی رضایت زناشویی زنان با ویژگی‌های شخصیتی و دین‌داری آن‌ها

دوره 6، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 107-127

صدیقه ترقی جاه؛ جعفر بهادری خسروشاهی؛ زینب خانجانی


اثربخشی زوج‌درمانی خودتنظیمی در ابراز احساسات مثبت و رضایت زناشویی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 77-97

علی خالق خواه؛ حسین قمری گیوی؛ مریم مرندی


نقش واسطه ای خود کارآمدی و خوش‌بینی در رابطۀ میان رضایت زناشویی و رضایت از زندگی زنان آموزگار شهر نهاوند

دوره 5، شماره 3، مهر 1394، صفحه 50-71

مهدی ایمانی؛ سید علی کاظمی رضایی؛ حجت الله پیرزاده؛ احمد ولیخانی؛ سید ولی کاظمی رضایی


مقایسه ی رضایت زناشویی در زوجین با همسرگزینی سنتی و غیرسنتی شهر تهران

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 123-142

مریم جواهری محمدی؛ سید محمد کلانتر کوشه؛ کیومرث فرح بخش


الگوی ساختاری رابطه‏ ی مهارتمندی هیجانی، صمیمیت، رضایت و سازگاری زناشویی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 68-92

غلامرضا رجبی؛ لیدا حیات بخش؛ منوچهر تقی پور


رابطه بین اخلاق، ارزش‏های شخصی و رضایت زناشویی در بین زوجین در شهر مغان

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 116-130

سید جواد سیفی قوزلو؛ امید حمیدی؛ گشاو شریفی؛ شیوا خلیلی


مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری (CBT) با روان درمانی بین فردی (IPT) بر افزایش رضایت زناشویی زنان باردار

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 583-605

علی قره داغی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ بتول حسین رشیدی؛ کیومرث فرحبخش؛ معصومه اسمعیلی


بررسی رابطه رضایت زناشویی، صمیمیت و کیفیت روابط زناشویی در متأهلین باگذشت

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 633-652

معصومه موحدی؛ یزدان موحدی؛ کلثوم کریمی نژاد


همسانی شخصیتی، پنج عامل بزرگ شخصیت و رضایت زناشویی

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 551-581

مختار عارفی؛ فرشاد محسن زاده؛ زهرا قزلباشیان؛ آتوسا صادقپور؛ دلنیا شیخ اسمعیلی


بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی (CCT) در ارتقاء سطح سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل

دوره 4، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 317-339

فرشاد لواف پور نوری؛ کیانوش زهراکار


مقایسه اثربخشی الگوی مبتنی بر تحلیل سازه‏های شخصی با درمان هیجان مدار بر رضایت زناشویی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 613-641

حسین کشاورز افشار؛ احمد اعتمادی؛ خدابخش احمدی نوده؛ اسماعیل سعدی پور