اثر بخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر بهزیستی روانشناختی زوجین ناسازگار

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 105-124

مریم رستمی؛ عباس ابوالقاسمی؛ محمد نریمانی


پیش‌بینی رضایت زناشویی زنان با ویژگی‌های شخصیتی و دین‌داری آن‌ها

دوره 6، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 107-127

صدیقه ترقی جاه؛ جعفر بهادری خسروشاهی؛ زینب خانجانی


بازنمایی عوامل فردی مؤثر در احتمال آسیب طلاق: یک بررسی پدیدارشناسی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 115-146

10.22034/fcp.2019.61020

علی مقدم زاده؛ طاهره سادات علوی؛ محمد علی مظاهری؛ الهه حجازی موغاری؛ کیوان صالحی؛ غلامعلی افروز


رابطه بین اخلاق، ارزش‏های شخصی و رضایت زناشویی در بین زوجین در شهر مغان

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 116-130

سید جواد سیفی قوزلو؛ امید حمیدی؛ گشاو شریفی؛ شیوا خلیلی


مقایسه ی رضایت زناشویی در زوجین با همسرگزینی سنتی و غیرسنتی شهر تهران

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 123-142

مریم جواهری محمدی؛ سید محمد کلانتر کوشه؛ کیومرث فرح بخش


هم‌سنجی اثربخشی روان تحلیل‌گری کارن هورنای و شناخت درمانی بر الگوهای ارتباطی زنان متأهل دچار روان آزردگی

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 123-144

10.22034/fcp.2020.61436

زهره فیض آبادی؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ پرویز صباحی؛ پروین رفیعی نیا


بررسی اثربخشی زوج درمانی سیستمی – رفتاری بر افزایش سازگاری زناشویی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 281-297

محمود گودری؛ علیرضا بوستانی پور


بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی (CCT) در ارتقاء سطح سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل

دوره 4، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 317-339

فرشاد لواف پور نوری؛ کیانوش زهراکار


تحلیل ساختاری تعارض کار- خانواده با خشنودی شغلی و سلامت روانی

دوره 1، شماره 3، اسفند 1390، صفحه 349-365

سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی؛ نسرین ارشدی ارشدی؛ حسام بذرافکن


بررسی انگیزه‌ی ازدواج در بین دختران و پسران نامزد

دوره 2، شماره 3، آذر 1391، صفحه 358-372

احمد امانی؛ داوود بهزاد


رابطۀ هوش معنوی با راهبردهای برخورد با تعارضات زناشویی و رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متأهل شهرتهران

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 507-529

فرشته علیدادی طائمه؛ مرجان جعفری روشن؛ حمیدرضا اسماعیلپورمقدم


رابطه عملکرد خانواده با اختلالات شخصیت بر اساس الگوی مک مستر

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 537-554

جهانگیر کرمی؛ علی زکی یی؛ مصطفی علیخانی


تأثیر آموزش شناختی- رفتاری گروهی بر انتظارات زناشویی زنان و مردان متأهل شهرستان کوهدشت

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 641-661

مصطفی بلقان آبادی؛ عالیه گراوند؛ احمد احمدی


اثربخشی روش آموزشی حل مسئلۀ اجتماعی در ارتقاء تعامل مادر-کودک در مادران کودکان آهسته ‏گام

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 691-717

سیف‏الله آقاجانی؛ غلامعلی افروز؛ محمد نریمانی؛ محمدباقر غباری‏ بناب؛ زینب محسن‏ پور


بررسی رابطه‌ی الگوهای ارتباطی خانواده بر کیفیّت زندگی نوجوانان

دوره 1، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 101-114

فریبا شهرکی ثانوی؛ علی نویدیان؛ دکتر علیرضا انصاری مقدّم؛ مهدی فرجی شوی