دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 23، مرداد 1396، صفحه 1-145 (پیاپی 23) 
اثربخشی مشاوره گروهی آدلری بر بی‌آلایشی و بخشایشگری میان فردی زوجین

صفحه 45-64

احمد امانی؛ احمد سهرابی؛ لیلا باقری؛ غفار نصیری هانیس