دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 34، اسفند 1401، صفحه 1-264 
نقش آموزش‌ها و مشاوره‌های پیش از ازدواج بر شکل‌گیری نگرش مثبت درباره ازدواج و کامیابی زناشویی از دیدگاه جوانان و مشاورین خانواده

صفحه 37-62

عباسعلی حسین خانزاده؛ فرزین باقری شیخانگفشه؛ سیده زهرا سیدنوری؛ مهرناز توحیدی مقدم؛ مژگان وکیلیان


واکاوی تسهیلگرهای ناپایداری زناشویی و پیامدهای آن

صفحه 231-264

10.22034/fcp.2023.62761

معصومه باقری؛ کریم رضادوست؛ مرضیه شهریاری؛ محمود کرمشاهی