کلیدواژه‌ها = زناشویی
تعداد مقالات: 5
5. تأثیر مداخله روان- آموزشی ایرانی برگرفته از دیدگاه دل‌بستگی در سازش یافتگی زناشویی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 85-102

نسرین فردوسی؛ سید احمد احمدی؛ فاطمه بهرامی