دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 31، شهریور 1400، صفحه 1-370 

داده بنیاد

شناسایی عوامل موثر بر خشنودی زناشویی در همسران خشنود: پژوهش داده بنیاد

صفحه 127-140

عفت یحیایی راد؛ حسین سلیمی بجستانی


زمینه یابی

پیش‌بینی پایداری ازدواج بر اساس سبک عشق‏ورزی‏ و خودابرازی جنسی با میانجی‏گری هوش هیجانی: یک پژوهش زمینه یابی

صفحه 141-164

محمدحسن فیاض صابری؛ حسن توزنده جانی؛ علی اکبر ثمری؛ حمید نجات


کیفی

ادراک احساس گناه انتقال‌یافته از پدرومادر: یک پژوهش کیفی

صفحه 211-248

معصومه اسمعیلی؛ افشینه شیخ الاسلامی کندلوسی؛ حسین سلیمی بجستانی