رهیافتی آسیب‌شناختی در گستره فرهنگ و خانواده: بررسی برون‌فکنی‌های افراد دچار اختلال ملال جنسیتی در آزمون رورشاخ

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 دانشیار، روان شناسی بالینی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

3 استادیار، روانشناسی بالینی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

doi.org/10.34785/J015.2019.012

چکیده

اختلال ملال جنسیتی به معنی داشتن احساس پریشانی درباره جنس زیستی خود است که با آن جنسیتی که فرد تجربه و ابراز می­کند هماهنگی ندارد. به همین دلیل این افراد از ابعاد گوناگون در جامعه و خانواده تحت‌فشار و استرس هستند افزون بر دشواری‌های اجتماعی، این اختلال زمینه‌ساز بروز تفاوت‌های فردی در این افراد نسبت به افراد غیر مبتلا است. هدف از پژوهش حاضر، تعیین تفاوت نتایج مربوط به نمرات متغیرهای محتوای آزمون رورشاخ در افراد دچار اختلال ملال جنسیتی با افراد غیرمبتلا بوده است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های علی مقایسه‌ای است. به این منظور 28 بیمار دچار اختلال ملال جنسیتی از میان مراجعین به مراکز تشخیصی و جراحی عمومی در پاییز 1394 و 28 شرکت‌کننده غیرمبتلا که از نظر ملاک‌های مختلف ازجمله سن، جنسیت و تحصیلات با گروه مبتلا همتاسازی شده بودند، به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی­ها با استفاده از آزمون رورشاخ، منطبق با نظام جامع اکسنر، به شکل انفرادی، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد در متغیرهای: جنسی، طبیعت، جغرافیایی، غذا، گیاهان، خون، آناتومی، چشم‌انداز، جزئیات بدن انسان، تجارب انسانی افراد مبتلا نمره بالاتری گرفتند و در متغیر وسایل خانگی افراد غیرمبتلا نمره­ی بالاتری کسب نمودند. با ملاحظۀ تفاوت‌های قابل‌توجه در برون­فکنی­های اشخاص دچار اختلال ملال جنسیتی و اشخاص غیر مبتلا که با یافته­های پژوهش­های انجام‌گرفته در فرهنگ­های گوناگون دنیا همسو بوده است، می­توان اهمیت این همسویی را برجسته ساخت؛ برون­فکنی اشخاص دچار اختلال مذکور در آزمون رورشاخ فرهنگ بسته نیست، ازاین‌رو بکار بستن آزمون رورشاخ در کار بالینی با این اشخاص به متخصصین برخوردار از توانش کافی پیشنهاد می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An pathology approach in the realm of culture and family: differentiating the projections of people with gender dysphoria disorder in the Rorschach test

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Shairi 1
  • Somaye Mantashloo 2
  • Leila Heydarinasab 3
1 Assistant Prof,Clinical psychology Dept, Shahed university, Tehran, Iran
2 PHD student in clinical psychology, Shahed university, Tehran, Iran
3 Associate Prof,Clinical psychology Dept, Shahed university Tehran, Iran,
چکیده [English]

Gender Dysphoria Disorder means having a sense of distress to your biological sex, which does not match the gender that the person experiences and expresses. For this reason, these people are subject to stress and stress from a variety of dimensions in the community and family. In addition to social issues, this disorder is the cause of individual differences in these individuals compared to nonpatient.This study aimed to compare the results of the Rorschach test content variables in patient with Gender Dysphoria disorder and non patient. The study was causal-comparative. For that purpose28 patients with Gender Dysphoria disorder that were referred diagnostic centers and 28 participants who did not in terms of criteria such as age, gender and education were matched with patients, subjects were selected by available sampling method using the Rorschach test, in accordance with the comprehensive system Exner, individually, were evaluated. In variables: sex (Sx), Nature (Na), geographic (Ls), food (Fd), plants (Bt), Blood (Bl), Anatomy (An), landscape (Ls), details the human body (Hd), human experience (Hx) were those with gender dysphoria the higher score and in domestic variable (Hh) those non patients have a higher score.By considering the significant differences in the projection of people with gender dysphoric disorder and non-patient individuals, which is consistent with the findings of studies conducted in different cultures the world has highlighted the importance of this alignment,projection of persons with gender dysphoria disorder in Rorschach test is not closed culture, hence using Rorschach test in clinical work with these individuals to specialists recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gender dysphoria
  • Rorschach
  • comperhensive system Exner
بشارت، محمدعلی؛ تولائیان، فهمیه. (1393). مقایسه­ی ابعاد مشکلات بین شخصی در افراد دچار اختلال هویت جنسی تغییر جنسیت داده، تغییر جنسیت نداده و افراد عادی. فصلنامه­ی علمی پژوهشی،3(2)،94-  105[link]
پوران، آریا؛ امیری منش، مرضیه؛ اصلانی، جلیل. (1392). شیوع علائم افسردگی در زنان مطلقه: نقش پیش‌بینی‌شده گذشت، حمایت اجتماعی و تاب‌آوری. مجله­ی مشاوره و روان‌درمانی خانواده، د3(3)، 331-353[link]
جعفرزاده، مهشید؛ علی پور، احمد؛ اورکی، محمد؛ قاسم‌زاده، عزیزرضا. (1393). مقایسه­ی راهبردهای مقابله­ای و سبک­های دلبستگی افراد دارای اختلال هویت جنسی با افراد بدون اختلال هویت جنسی. فصلنامه­ی علمی پژوهشی، 3(2)، 51-62[link]
رحیم­پور، واثق؛ موسوی، سیده فاطمه؛ رئیسی، مهدیه سادات؛ خدابنده، فیروزه؛ بحرانی، ناصر. (1392). مقایسه­ی کیفیت زندگی بیماران اختلال هویت جنسی پس از عمل جراحی تغییر جنسیت با زنان عادی در شهر تهران در سال 1391. 3(74). 10-19 [link]
رضایی، مهدی؛ مخبردزفولی، علیرضا؛ سپهوندی، محمدعلی؛ شمیانی، علی؛ اعظمی، سعید. (1393). کارایی شاخص افسردگی آزمون رورشاخ در تشخیص افسردگی اساسی. مجله­ی علمی پزشکی جندی شاپور، 13(5)، 221-238 [link]
علیخواه، فردین؛ نادمی، محمد؛ ناصرانی، محدثه. (1394). تجربه ی انگ زنی و اختلال هویت جنسی؛ آثار و پیامدها. مجله­ی دانشکده­ی بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 13(1)، 43-56[link]
غضنفری، فیروزه؛ خدارحیمی، سیامک؛ پورکرد، مهدی؛ کرمی، امیر. (1396). اختلال ملال جنسیتی: تشخیص، نظریه و مداخله. مجله رویش روانشناسی، (6)4،9-28 [link].
سلیمی، جمال. (1391). بررسی میزان سازگاری اجتماعی کودکان یک زبانه و دوزبانه با تجارب خانوادگی ویژه در شهر‏کرمانشاه. مجله ی مشاوره و روان‌درمانی خانواده،1(2)،150-140[link]
ملکاری، بختیار؛ فرحبخش، کیومرث؛ فرخی، نورعلی؛ معتمدی، عبدالله (1397). تفحص کیفی برای تشخیص اختلالات کژکارکردی‌های جنسی و تأثیر آن بر کارکرد خانواده در آسیب‌دیدگان بمباران شیمیایی سردشت، مجله مشاوره و روان‌درمانی خانواده،8(2)-1[link]
مؤمنی جاوید، مهرآور؛ شعاع کاظمی، مهرانگیز. (1390). مقایسه­ی ویژگی­های شخصیتی افراد دچار اختلال هویت جنسی و افراد به هنجار. فصلنامه­ی پژوهشی اجتماعی،4(19)، 19-26 [link]
References
Affatati, V., & Grattagliano, I. (2015). The Contribution of Forensic Psycodiagnostic in Legal Medical Evaluations Regarding the Amendment of Sex Assignment: The Rorschach Test. Journal of Forensic Research, 6(2), 123-131[link]
Barišić, J., Milosavljević, M., Duišin, D., Batinić, B., Vujović, S., & Milovanović, S. (2014). Assessment of Self-Perception of Transsexual Persons: Pilot Study of 15 Patients. The Scientific World Journal, 13 (3), 201-212
[link]
Barisic, J., Duisin, D., Djordjevic, M., Vujovic, S., & Bizic, M. (2017). Influence of basic personality dimensions on adaptation processes and quality of life in patients with gender dysphoria in post transitory period. 2nd Contemporary Trans Health in Europe: Focus on Challenges and Improvements,. Journal of personality assessment, 75(2), 268-279[link]
Bockting, W. (2011). Sexual identity development. In: Kliegman R, Nelson WE. Nelson textbook of pediatrics. 19th ed. Philadelphia: Saunders: 104. [link]
Caron, G. R., & Archer, R. P. (1997). MMPI and Rorschach characteristics of individuals approved for gender reassignment surgery.Journal of personality Assessment, 4(3), 229-241. [link]
Cohen, L., de Ruiter, C., Ringelberg, H., & Cohen-Kettenis, P. T. (1997). Psychological functioning of adolescent transsexuals: Personality and psychopathology. Journal of Clinical Psychology, 53(2), 187-196. [link]
de Vries, A. L., Kreukels, B. P., Steensma, T. D., Doreleijers, T. A., & Cohen-Kettenis, P. T. (2011). Comparing adult and adolescent transsexuals: an MMPI-2 and MMPI-A study. Psychiatry research, 186(2), 414-418. [link]
Di Ceglie, D. (2000). Gender identity disorder in young people. Advances in Psychiatric Treatment, 6(6), 458-466. [link]
Hartmann, E., Sunde, T., Kristensen, W., & Martinussen, M. (2003). Psychological measures as predictors of military training performance. Journal of personality assessment, 80(1), 87-98. [link]
Lopez, X., Stewart, S., & Jacobson-Dickman, E. (2016). Approach to children and adolescents with gender dysphoria. Pediatric Review, 37(3), 89-96. [link]
Miach, P. P., Berah, E. F., Butcher, J. N., & Rouse, S. (2000). Utility of the MMPI-2 in assessing gender dysphoric patients. Journal of personality assessment, 75(2), 268-279. [link]
Molo, M., Gentile, M., Crespi, C., Cappai, E. (2013) Rorschach charastristics in Gender Identiy Disorders subjects.Ce.R.Ne-(research center in neurosciense) Turin-Italy [link]
Mormont, C., Michel, A., & Wauthy, J. (2004). Transsexualism and connection with reality: Rorschach data. Rorschachiana, 20(1), 172. [link]
Schrock, D. P., Boyd, E. M., & Leaf, M. (2009). Emotion work in the public performances of male-to-female transsexuals. Archives of sexual behavior, 38(5), 702-712. [link]
Smith, Y. L., Cohen, L., & Cohen-Kettenis, P. T. (2002). Postoperative psychological functioning of adolescent transsexuals: A Rorschach study. Archives of Sexual Behavior, 31(3), 255-261[link]
Wylie, K., Barrett, J., Besser, M., Bouman, W. P., Bridgman, M., Clayton, A. & Rathbone, M. (2014). Good practice guidelines for the assessment and treatment of adults with gender dysphoria. Sexual and Relationship Therapy, 29(2), 154-214. [link]
  References (in Persian)
Alikhah, F, Naserani, M.Experience stigma and gender identity disorder, the effects and consequences. Journal of School of Public Health and Institute of Health Research. 2015: 13(1) 43-56[link]
Besharat Ali, Tulaian, Fahime (2014). Compare the dimensions of interpersonal problems in people with gender identity disorder transgender, transsexuals' not ordinary people. Journal, Issue 2, 94-105[link]
Jafarzade, M, Alipour, A, Oraki, M, Ghasemzade. (2013), A.Comparing attachment styles and coping strategies for people with gender identity disorder with and without gender identity disorder. Quarterly Journal. 2, 51-62[link]
Momeni javid, Mehravar; shoa Kazemi, Mehrangiz (2011). Comparing personality traits of people with gender identity disorder and normal individuals. Journal of Social Research, 13,19-26[link]
Malekyari, B., Farahbakhsh, K., Farokhi, N., Motamedi, A. (2019). Qualitative investigation for the diagnosis of sexual dysfunction disorders and its effect on family function in Sardasht chemical bombardment injured. Family counceling and psychotherapy journal, 8(2), 1-24. [link]
Meybodi, A. M., Hajebi, A., & Jolfaei, A. G. (2014). The frequency of personality disorders in patients with gender identity disorder. Medical journal of the Islamic Republic of Iran, 28, 90. [link]
Pooran, A., Amirimanesh, M., Aslani, J. (2013).The Prevalence of Depression Symptoms in Divorced Women: Predictive Role of Forgiveness, Social Support and Resilience. Family counceling and psychotherapy, 3(3), 331-335[link]
Salimi,J. (2012).Assessment of social adjustment monolingual and bilingual children (with special family experience) in Kermanshah City. Family counceling and psychotherapy journal, 1(2), 140-150[link]
Rahimpour,V,Moosavi,F,Raisi,M,Khodabande,F,Bohrani,N(2013). Comparison of quality of life for patients with gender identity disorder after gender reassignment surgery with ordinary women in Tehran. 74, 10-19. [link]
Rezaei M, Mokhber dezfuli A, Sepahvandi MA, Shamiani A, Azami S (2014). Performance depression Rorschach test in the diagnosis of major depression. Scientific journal Jondi Shapur, 13, 5, 221-238. [link]