کلیدواژه‌ها = صمیمیت زناشویی
تأثیر زوج‌درمانی سیستمی- تلفیقی به شیوه‌ی گروهی روی صمیمیت و سبک‌های مقابله با استرس زناشویی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-24

10.22034/fcp.2022.62342

فاطمه باقری فر؛ سید علی کیمیایی؛ امیر امین یزدی؛ بلن صالحی


تدوین مدل ساختاری تعهد زناشویی بر اساس بخشایشگری و خود-تمایزیافتگی با میانجی‌گری صمیمیت زناشویی

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 69-90

10.22034/fcp.2020.61655

سنبل مقیمی؛ امید مرادی؛ اسرین سیدالشهدایی؛ حمزه احمدیان