کلیدواژه‌ها = زوجین
تفحص کیفی در عوامل مؤثر بر بی‌رمقی زناشویی: مطالعه موردی شهر تهران

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 173-194

doi.org/10.34785/J015.2019.007

جمال الدین فرجی؛ باقر ثنائی؛ هومن نامور


اثربخشی مشاوره گروهی آدلری بر بی‌آلایشی و بخشایشگری میان فردی زوجین

دوره 7، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 45-64

10.22034/fcp.2022.48682

احمد امانی؛ احمد سهرابی؛ لیلا باقری؛ غفار نصیری هانیس


تأثیر زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان در کیفیت رابطه، تعارض زناشویی و بی آلایشی زوجین نابارور

دوره 7، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 125-145

10.22034/fcp.0621.49113

اسماعیل صدری دمیرچی؛ علی شیخ الاسلامی؛ هانیه تاروردی زاده


اثربخشی روایت درمانی بر افزایش صمیمیت زوجین و ابعاد آن: تلویحاتی برای درمان

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 607-632

محمدرضا خدابخش؛ فریبا کیانی؛ ابراهیم نوری تیرتاشی؛ حامد خستو هشجین


اثر بخشی آموزش مهارت همدلی به شیوه گروهی بر افزایش صمیمیت زوجین

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 44-56

ژاله رفاهی؛ نازفر مقتدری


اثر بخشی آموزش اِسناد بر افزایش گذشت و بهبود اِسناد علّی و اِسناد مسئولیت زوجین

دوره 2، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 423-440

دکتر رضا خجسته مهر؛ مهدی قنواتیان؛ دکتر غلامرضا رجبی


بررسی و مقایسه‎ی‌ عدالت بین زوجین رضایت‌مند و دارای تعارض

دوره 1، شماره 3، اسفند 1390، صفحه 382-395

محمود بهمنی؛ سید رضا فلاح چای؛ اقبال زارعی