کلیدواژه‌ها = بارداری
بررسی تأثیر تعارض زناشویی بر نگرانی های دوران بارداری: نقش میانجی بهزیستی روان‌شناختی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 229-254

10.22034/fcp.2021.61943

ساناز عینی؛ محمد نریمانی؛ صغری سعادتمند؛ متینه عبادی


مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری (CBT) با روان درمانی بین فردی (IPT) بر افزایش رضایت زناشویی زنان باردار

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 583-605

علی قره داغی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ بتول حسین رشیدی؛ کیومرث فرحبخش؛ معصومه اسمعیلی