نویسنده = علی قره داغی
بررسی کیفی نقش عوامل آسیب زای خانواده در شکل گیری سازوکارهای دفاعی غیر سازشی افراد دچار اختلال شخصیت مرزی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 125-146

10.22034/fcp.2023.62735

روشنک خدابخش پیرکلانی؛ سپیده معصومی علاء؛ علی قره داغی؛ علیرضا شفیعی کندجانی


مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری (CBT) با روان درمانی بین فردی (IPT) بر افزایش رضایت زناشویی زنان باردار

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 583-605

علی قره داغی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ بتول حسین رشیدی؛ کیومرث فرحبخش؛ معصومه اسمعیلی