کلیدواژه‌ها = صمیمیت
تعداد مقالات: 7
1. اثربخشی زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان بر صمیمیت هیجانی و جنسی زوج‌های ناسازگار

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 25-46

سیده زهرا علوی؛ عباس امان الهی؛ یوسفعلی عطاری؛ امین کرایی


2. اثربخشی مشاوره گروهی آدلری بر بی‌آلایشی و بخشایشگری میان فردی زوجین

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 45-64

احمد امانی؛ احمد سهرابی؛ لیلا باقری؛ غفار نصیری هانیس


3. الگوی ساختاری رابطه‏ ی مهارتمندی هیجانی، صمیمیت، رضایت و سازگاری زناشویی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 68-92

غلامرضا رجبی؛ لیدا حیات بخش؛ منوچهر تقی پور


4. اثربخشی روایت درمانی بر افزایش صمیمیت زوجین و ابعاد آن: تلویحاتی برای درمان

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 607-632

محمدرضا خدابخش؛ فریبا کیانی؛ ابراهیم نوری تیرتاشی؛ حامد خستو هشجین


5. بررسی رابطه رضایت زناشویی، صمیمیت و کیفیت روابط زناشویی در متأهلین باگذشت

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 633-652

معصومه موحدی؛ یزدان موحدی؛ کلثوم کریمی نژاد


7. اثر بخشی آموزش مهارت همدلی به شیوه گروهی بر افزایش صمیمیت زوجین

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 44-56

ژاله رفاهی؛ نازفر مقتدری