دوره و شماره: دوره 2.1، ویژه نامه خانواده و طلاق - شماره پیاپی 7، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-172 (ویژه نامه ) 
5. درک معنایی طلاق و کشف پیامدهای مثبت آن (مطالعه‌ای کیفی)

صفحه 64-78

خالد شیخی؛ جمال خسروی؛ حسن غریبی؛ زلیخا قلی زاده؛ میکائیل حسین زاده