سخن مدیرمسئول و سردبیر

سخن سردبیر

نویسنده

دانشیار، گروه مشاوره، دانشگاه کردستان، سنندج. ایران

چکیده

با گذار از دوره جوانی و ورود به میان‌سالی تکلیف پرورش فرزندان و برنامه‌ریزی برای فراهم آوردن زمینه زندگی بهتر آنان در آینده برجسته‌تر می‌گردد. پدر و مادر فرصت دارند که پیش از پایان دوره نوجوانی فرزندان، نقش مؤثر خود را در یاری‌رساندن به برخورداری نسل آینده از سلامت بدنی_روانی_ اجتماعی_ معنوی ایفا نمایند. انبوهی از عوامل خواسته و ناخواسته می‌تواند مایه دشواری دستیابی پدر و مادر به موفقیت در زمینه فرزند پروری کارآمد گردد. از آن میان کمبود و یا نبود شناخت کافی درباره چگونگی آماده ساختن فرزندان برای کنار آمدن با رویدادهای تنش‌زای زندگی و سازش یافتگی در چالش‌ها و تنگناهای زندگی هرروزه است؛ جان کلام برقرار ساختن توازن میان حفظ وابستگی پدر و مادر_فرزند و میدان دادن به استقلال فرزند از سوی پدر و مادر آسان نیست. چراکه ایجاد این توازن مستلزم دانش گسترده روان‌شناختی و تسلط در به کاربستن بسیاری از مهارت‌های فرزندپروری و زندگی است. بنابراین شایسته یادآوری است که فراهم ساختن زمینه آگاهی پدر و مادر از تراز بالای ارزندگی بهره‌گیری از آموزه‌های کاربردی متخصصین مشاوره و روانشناسی برای یاری‌رساندن به پدر و مادر کلیدی است و تلاش‌های پژوهشی پژوهشگران می‌توانند برای تسهیل این امر بسیار کارساز واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Message from Managing Director and Chief –Editor

نویسنده [English]

  • Naser Yousefi
Associate Professor, Counseling Department, Kurdistan University, Sanandaj. Iran
چکیده [English]

By passing from adolescence into middle age, children’s training and planning a better life for them in the future become quite conspicuous. Parents have the opportunity to play their significant role, before the end of children’s adolescence, in equipping the next generation with physical-mental-social and spiritual health. Certain numbers of predicted and unpredicted elements may obstruct parents’ success for an efficient breeding of their children. Lack of knowledge on how to prepare children to cope with tensions in life and how to adapt oneself with daily challenges and problems are among these issues. To establish a balance between the dependence of parents and children on one hand, and providing children with independence, on the other hand, is difficult. Establishing such a balance requires a wide psychological knowledge and mastery over breeding techniques. So it should be reminded that equipping parents with knowledge coming from specialists in the fields of psychology and counseling is a key point and the efforts of researchers can facilitate such a process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • adolescence
  • parenting
  • dependence
  • Independence
یوسفی، ناصر. (1396). سخن مدیرمسئول و سردبیر. مشاوره و روان درمانی خانواده, 7(2), 1-2.
Yousefi, N. (2018). Message from Managing Director and Chief –Editor. Family Counseling and Psychotherapy, 7(2), 1-2.