نویسنده = حسین حسن پناه
تعداد مقالات: 1
1. عوامل پیش بینی کننده ی گرایش زوجین به طلاق در مناطق مرزی: مطالعه ی موردی شهر بانه

دوره 2.1، ویژه نامه خانواده و طلاق، پاییز و زمستان 1391، صفحه 102-119

امید قادرزاده؛ هیرش قادرزاده؛ حسین حسن پناه