کلیدواژه‌ها = طلاق
تعداد مقالات: 12
1. بازنمایی عوامل فردی مؤثر در احتمال آسیب طلاق: یک بررسی پدیدارشناسی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 115-146

علی مقدم زاده؛ طاهره سادات علوی؛ محمد علی مظاهری؛ الهه حجازی موغاری؛ کیوان صالحی؛ غلامعلی افروز


2. تأثیر درمان طرح‌وارۀ همسران در تغییر طرح‌واره‌های سازش نایافتۀ نخستین و کاهش گرایش به طلاق

دوره 5، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 36-60

رحمان بردی اوزونی دوجی؛ کیومرث فرخبخش؛ معصومه اسمعیلی؛ فرنگیس کاظمی


5. شیوع علایم افسردگی در زنان مطلقه: نقش پیش‌بینی‌کننده‌ی گذشت، حمایت اجتماعی و تاب‌آوری

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 331-355

سعید آریاپوران؛ مرضیه امیری منش؛ جلیل اصلانی


7. مقایسه هیجان خواهی و عملکرد خانواده در افراد مطلقه، در حین طلاق و عادی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 519-537

حسین قمری‌گیوی؛ بهنام خشنودنیای چماچائی؛ حیدر رفیعی


8. اثربخشی رویکرد خانواده درمانی مبتنی بر حضور ذهن بر سرد مزاجی زنان در آستانه‌ی طلاق

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 412-425

جمیله نبوی حصار؛ خدابخش احمدی


9. درک معنایی طلاق و کشف پیامدهای مثبت آن (مطالعه‌ای کیفی)

دوره 2.1، ویژه نامه خانواده و طلاق، پاییز و زمستان 1391، صفحه 64-78

خالد شیخی؛ جمال خسروی؛ حسن غریبی؛ زلیخا قلی زاده؛ میکائیل حسین زاده


10. تاثیر درمان هیجان مدار بر سازگاری پس از طلاق در زنان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 441-460

فاطمه میرزازاده؛ خدابخش احمدی؛ مریم فاتحی زاده


12. اثر بخشی بازآموزی اسنادی در کاهش فرسودگی زناشویی و احتمال وقوع طلاق در زوجین متقاضی طلاق

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 212-225

مرضیه شریفی؛ سلیمان کارسولی؛ کیومرث بشلیده