دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مشاوره

 نشریه مشاوره و روان‌درمانی خانواده

 Indexing: ISC / Q1 

پیرو آیین‌نامه نشریات علمی کشور برنهاده 1398/02/02 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به‌منظور پاسداری از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و پیشگیری از چاپ نوشتارهای تکراری، نشریه مشاوره و روان درمانی خانواده از نرم‌افزار همسان یاب استفاده می‌نماید. مطلوب است پیش از ارسال مقاله با استفاده از سامانه همسان یاب سمیم نور، مقاله خود را بررسی نمایید. 

 پیرو تصمیم اعضای محترم هیئت تحریریه لازم است از شماره اول سال 1399 در راستای نمایه مجله در پایگاه های اطلاعاتی بین‌المللی،  Extended Abstract  با اندازه ای میان 1000 تا 1400 واژه در گام پیش از انتشار تهیه گردد. هنگام ارسال اولیه مقاله، ارسال چکیده مبسوط لازم نیست.

 چکیده مبسوط حاوی بخش های ذیل است که از صفحه دوم، پس از چکیده انگلیسی و پیش از چکیده فارسی جای می گیرد.

 Introduction 

Methodology 

Results and discussion 

Conclusion 

Acknowledgements 

Authors’ contributions

 Funding

Availability of data and materials

Ethics approval and consent to participate

Consent for publication

Competing interests

References

 

   

 

https://publicationethics.org/guidance

 

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 28، پاییز و زمستان 1398 

5. تدوین الگوی سازش یافتگی زنان پس از رخداد طلاق: یک پژوهش زمینه ای

صفحه 93-122

10.34785/J015.2019.676

محسن نظری فر؛ منصور سودانی؛ رضا خجسته مهر؛ حمید فرهادی راد


11. عوامل پیشگویی‌کننده برانگیختگی روانی اجتماعی مردان به زندگی چندهمسری

صفحه 233-254

10.34785/J015.2019.421

قاسم اسمعیلی؛ سیدعلیرضا افشانی؛ محمد حسین فلاح؛ سعید وزیری


ابر واژگان