نشریه علمی مشاوره و روان‌درمانی خانواده

 

Indexing: ISC / Q1 

 

    

 

https://publicationethics.org/guidance

 

 

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 28، پاییز و زمستان 1398 

5. تدوین الگوی سازش یافتگی زنان پس از رخداد طلاق: یک پژوهش زمینه ای

صفحه 93-122

10.34785/J015.2019.676

محسن نظری فر؛ منصور سودانی؛ رضا خجسته مهر؛ حمید فرهادی راد


11. عوامل پیشگویی‌کننده برانگیختگی روانی اجتماعی مردان به زندگی چندهمسری

صفحه 233-254

10.34785/J015.2019.421

قاسم اسمعیلی؛ سیدعلیرضا افشانی؛ محمد حسین فلاح؛ سعید وزیری


ابر واژگان