اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 911
تعداد پذیرش 39
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 749
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 728

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 248
تعداد مشاهده مقاله 355681
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 348099
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 62 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 96 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 221 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 70 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 67 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 57 روز
درصد پذیرش 4 %