اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار نرخ مشاهده [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 866
تعداد پذیرش 34
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 720
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 699

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 91
تعداد مشاهده مقاله 120600
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 79566
آمار میانگین زمان داوری
زمان تا اولین اقدام 75 روز
زمان تا اولین ارسال برای داوری 92 روز
زمان تا ارسال اولین بازنگری 167 روز
زمان داوری 13 روز
زمان پذیرش 159 روز
زمان پذیرش بدون داوری 0 روز
زمان عدم پذیرش 83 روز
زمان عدم پذیرش بدون داوری 79 روز
زمان انتشار (بعد از پذیرش) 76 روز
درصد پذیرش 3.17 %