اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 951
تعداد پذیرش 47
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 775
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 754

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 250
تعداد مشاهده مقاله 361602
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 353161
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 58 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 93 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 221 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 173 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 69 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 67 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 54 روز
درصد پذیرش 5 %