اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 982
تعداد پذیرش 49
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 806
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 783

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 251
تعداد مشاهده مقاله 368893
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 358519
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 56 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 91 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 218 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 68 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 66 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 55 روز
درصد پذیرش 5 %