نویسنده = خالد اصلانی
تعداد مقالات: 9
1. اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر خشونت خانگی در خشونت علیه زنان؛ مداخله در رابطۀ زوجین ناسازگار ساکن شهر اهواز

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 213-232

10.34785/J015.2019.418

خالد اصلانی؛ فریده خدادادی اندریه؛ عباس امان الهی؛ غلامرضا رجبی؛ سندرا استیس


2. اثربخشی زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان مبتنی بر مدل درمان آسیب دل‌بستگی بر بخشش در زن‌های آسیب‌دیده از خیانت زناشویی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 143-160

مصطفی دهقانی؛ خالد اصلانی؛ عباس امان الهی؛ غلامرضا رجبی


3. پی‌کاوی تجربه زیسته رضایت زناشویی زوجین دارای تفاوت فرهنگی: یک مطالعه پدیدارشناسی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 105-124

غلامرضا رجبی؛ امید حمیدی؛ عباس امان الهی؛ خالد اصلانی


4. شناسایی عوامل مؤثر در ازدواج‌های پایدار رضایتمند در زنان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 129-164

امین کرایی؛ رضا خجسته مهر؛ منصور سودانی؛ خالد اصلانی


5. اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به شیوۀ برنامه آگاهی و انتخاب میان فردی بر باورهای ارتباطی دانشجویان مجرد

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 79-97

غلامرضا رجبی؛ قدرت اله عباسی؛ منصور سودانی؛ خالد اصلانی


6. نقش تعدیل‌کنندۀ محبت جسمی در رابطۀ میان سبک‌های دل‌بستگی با کیفیت زناشویی زنان

دوره 5، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 17-35

عباس امان الهی؛ علی کریم زاده نگاری؛ خالد اصلانی


8. آزمودن مدل دلبستگی به پدر و مادر با اضطراب و افسردگی با میانجی گیری دلبستگی به خدا

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 419-439

خالد اصلانی؛ مرضیه قمری؛ شکوفه رمضانی؛ ملیحه خبازی


9. رابطه بین سبک های دلبستگی با کارکرد خانواده و سلامت عمومی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 163-177

خالد اصلانی؛ علی صیادی؛ عباس امان الهی