کلیدواژه‌ها = افسردگی
تعداد مقالات: 8
3. شیوع علایم افسردگی در زنان مطلقه: نقش پیش‌بینی‌کننده‌ی گذشت، حمایت اجتماعی و تاب‌آوری

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 331-355

سعید آریاپوران؛ مرضیه امیری منش؛ جلیل اصلانی


4. آزمودن مدل دلبستگی به پدر و مادر با اضطراب و افسردگی با میانجی گیری دلبستگی به خدا

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 419-439

خالد اصلانی؛ مرضیه قمری؛ شکوفه رمضانی؛ ملیحه خبازی


7. رابطة بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و مشکلات هیجانی با توجه به عوامل فردی و خانوادگی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-19

اعظم صالحی؛ ایران باغبان؛ فاطمه بهرامی؛ سید احمد احمدی


8. بررسی اثربخشی روان درمانی شناختی - رفتاری مذهب محور برافسردگی زنان مطلقه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 54-64

دکترنجمه حمید؛ زهرا دهقانی زاده؛ مجید عیدی