نویسنده = دکتر رضا خجسته مهر
تعداد مقالات: 8
1. تدوین الگوی سازش یافتگی زنان پس از رخداد طلاق: یک پژوهش زمینه ای

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 93-122

10.34785/J015.2019.676

محسن نظری فر؛ منصور سودانی؛ رضا خجسته مهر؛ حمید فرهادی راد


2. فراتحلیل رابطه انگیزه‌های استقبالی و اجتنابی فداکاری با کیفیت زناشویی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 89-108

رضا خجسته مهر؛ زینب آقائی؛ مرتضی امیدیان


3. شناسایی عوامل مؤثر در ازدواج‌های پایدار رضایتمند در زنان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 129-164

امین کرایی؛ رضا خجسته مهر؛ منصور سودانی؛ خالد اصلانی


4. اثربخشی درمان‌های شناختی رفتاری خانواده- محور و راه‌حل- محور بر افکار خودکشی‌گرایانه، علائم افسردگی، پیوستگی و انطباق‌پذیری خانوادگی اقدام‌کنندگان به خودکشی

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 185-227

ذبیح اله عباس پور؛ رضا خجسته مهر؛ غلامرضا رجبی؛ سیروس عالی پور؛ یوسفعلی عطاری؛ علی‌ حسن رحمانی


6. اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و دارودرمانی در درمان مردان مبتلا به انزال زودرس مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اهواز

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 435-455

غلامرضا رجبی؛ عباس امان الهی؛ رضا خجسته مهر؛ محمدعلی حسینی؛ یوسفعلی عطاری


7. اثر بخشی آموزش اِسناد بر افزایش گذشت و بهبود اِسناد علّی و اِسناد مسئولیت زوجین

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 423-440

دکتر رضا خجسته مهر؛ مهدی قنواتیان؛ دکتر غلامرضا رجبی


8. بررسی رابطه ایدئولوژی‌های جنسیتی، نقش های زناشویی، هوش هیجانی و کیفیت زندگی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 39-53

غلامرضا رجبی؛ فردین قربانی؛ رضا خجسته مهر