کلیدواژه‌ها = سلامت روانی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی نقش شیوه‌های دل‌بستگی و سلامت روانی در روابط میان فردی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 75-88

فرناز خدادادی جوکار؛ سید علی شریفی فرد؛ سعید عسکری


2. تأثیر آموزش تاب‌آوری خانواده بر سلامت روانی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 57-78

مسعود صادقی؛ محمد علی سپهوندی؛ نسرین رضایی فر


4. بررسی تاثیر آموزش مداخله ای گروهی شناختی رفتاری مذهبی بر سلامت روانی زوج های نابارور شهراصفهان

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 151-162

عبدالکاظم نیسی؛ حسن کرمعلیان؛ رضا همایی


5. تحلیل ساختاری تعارض کار- خانواده با خشنودی شغلی و سلامت روانی

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 349-365

سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی؛ نسرین ارشدی ارشدی؛ حسام بذرافکن