کلیدواژه‌ها = باورهای ارتباطی
تعداد مقالات: 4
2. هم سنجی تأثیر زوج‌درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب و درمان رابطۀ اجتماعی - هیجانی بر باورهای ارتباطی زوجین

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 47-64

زهرا سهرابی؛ نیلوفر میکائیلی؛ اکبر عطادوخت؛ محمد نریمانی


3. آسیب‌پذیری‌های بادوام و دلزدگی زناشویی در بین زوجین متقاضی طلاق: نقش میانجی رویدادهای استرس‌زا

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 24-50

محمد نریمانی؛ اصغر پوراسمعیلی؛ نادر حاجلو؛ نیلوفر میکائیلی


4. تاثیر آموزش گروهی انسان‌گرایی بر باورهای ارتباطی زنان متأهّل مراجعه‏کننده به مراکز مشاوره و فرهنگسراهای شهر اصفهان

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 322-339

مرضیه مشتاقی؛ سید حمید‏رضا آتش پور؛ اصغر آقایی؛ سید‏فرید علامه