نویسنده = احمد امانی
تعداد مقالات: 8
1. تجربه زیسته زنان آسیب دیده از روابط فرازناشویی همسر در شهر سنندج

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 255-272

10.34785/J015.2019.139

احمد امانی؛ کمال خالق پناه؛ اسرین محمدی


2. اثربخشی مشاوره گروهی آدلری بر بی‌آلایشی و بخشایشگری میان فردی زوجین

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 45-64

احمد امانی؛ احمد سهرابی؛ لیلا باقری؛ غفار نصیری هانیس


6. رضایت زناشویی و انصاف: واکنش به بی انصافی در بازی اولتیماتوم

دوره 2.1، ویژه نامه خانواده و طلاق، پاییز و زمستان 1391، صفحه 53-64

احمد سهرابی؛ احمد امانی


7. بررسی انگیزه‌ی ازدواج در بین دختران و پسران نامزد

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 358-372

احمد امانی؛ داوود بهزاد


8. اثربخشی دو رویکرد طرحواره درمانی و دلبستگی درمانی بر سبکهای دلبستگی در دانشجویان مرحله عقد

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 171-191

احمد امانی؛ باقر ثنایی ذاکر؛ علی محمد نظری؛ مهدی نامداری پژمان