نویسنده = منصور سودانی
تعداد مقالات: 6
1. شناسایی عوامل مؤثر در ازدواج‌های پایدار رضایتمند در زنان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 129-164

امین کرایی؛ رضا خجسته مهر؛ منصور سودانی؛ خالد اصلانی


2. اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به شیوۀ برنامه آگاهی و انتخاب میان فردی بر باورهای ارتباطی دانشجویان مجرد

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 79-97

غلامرضا رجبی؛ قدرت اله عباسی؛ منصور سودانی؛ خالد اصلانی


4. اثر بخشی زوج درمانی گروهی شناختی- رفتاری(GCBCT) بر کاهش دلزدگی زناشویی

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 247-269

مهرداد پیرفلک؛ منصور سودانی؛ عبدالله شفیع آبادی


5. اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره‏ای (TA) بر دلزدگی زناشویی و کیفیت زندگی زوجین

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 159-181

منصور سودانی؛ مصطفی دهقانی؛ زهرا دهقان زاده


6. اثر بخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر افزایش عملکرد زوج ‌های ناسازگار

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 268-287

منصور سودانی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ زیبا سلطانی