نویسنده = کیومرث بشلیده
تعداد مقالات: 4
2. اثربخشی معنویت درمانی بر سلامت روان زنان مطلقّه

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 331-348

علی غلامی؛ کیومرث بشلیده


3. اثر بخشی بازآموزی اسنادی در کاهش فرسودگی زناشویی و احتمال وقوع طلاق در زوجین متقاضی طلاق

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 212-225

مرضیه شریفی؛ سلیمان کارسولی؛ کیومرث بشلیده