کلیدواژه‌ها = سازگاری
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر مداخله روان- آموزشی ایرانی برگرفته از دیدگاه دل‌بستگی در سازش یافتگی زناشویی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 85-102

نسرین فردوسی؛ سید احمد احمدی؛ فاطمه بهرامی


3. تاثیر درمان هیجان مدار بر سازگاری پس از طلاق در زنان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 441-460

فاطمه میرزازاده؛ خدابخش احمدی؛ مریم فاتحی زاده