کلیدواژه‌ها = بخشش
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان مبتنی بر مدل درمان آسیب دل‌بستگی بر بخشش در زن‌های آسیب‌دیده از خیانت زناشویی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 143-160

مصطفی دهقانی؛ خالد اصلانی؛ عباس امان الهی؛ غلامرضا رجبی


2. رابطه بین سبک‌های دلبستگی و بخشش با رضایت زناشویی زوج‌ها

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 22-44

حسین زارع؛ باقر غباری بناب؛ علیرضا شمس نطنزی؛ اسدالله صادق خانی