کلیدواژه‌ها = هوش اخلاقی
تعداد مقالات: 4
1. رابطۀ هوش اخلاقی با نگرش به بی‌وفایی در فرزندان با و بدون تجربۀ بی‌وفایی پدرومادر

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 125-146

سمیرا اکبرپور؛ منصوره السادات صادقی؛ تقی پور ابراهیم؛ امید شکری


3. بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و گرایش‏های مذهبی با رضایت زناشویی در معلمان متأهل

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 65-85

فرهاد اصغری؛ رضا قاسمی جوبنه


4. اثربخشی آموزش هوش اخلاقی، معنوی و فرهنگی بر ناسازگاری زناشویی زنان

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 209-233

محسن گل محمدیان؛ کیومرث فرحبخش؛ معصومه اسمعیلی