کلیدواژه‌ها = تاب‌آوری خانواده
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر آموزش تاب‌آوری خانواده بر سلامت روانی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 57-78

مسعود صادقی؛ محمد علی سپهوندی؛ نسرین رضایی فر


2. بررسی شواهد مرتبط با روایی و پایایی مقیاس تاب‌آوری خانواده

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 181-209

فریده سادات حسینی؛ مسعود حسین چاری