کلیدواژه‌ها = پایایی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ کوتاه مقیاس رابطۀ خانوادگی و برآورد همبستگی آن با خود گزارش دهی رفتارهای خودکشی نوجوانان دبیرستانی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 147-164

احمدرضا کیانی چلمردی؛ پژمان هنرمند قوجه بیگلو؛ سعید خاکدال؛ بهمن زردی


3. بررسی شواهد مرتبط با روایی و پایایی مقیاس تاب‌آوری خانواده

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 181-209

فریده سادات حسینی؛ مسعود حسین چاری


4. بررسی شاخص‌های روان سنجی مقیاس خانوادگی تفکیک خویشتن(DSI-2)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 19-38

ناصر یوسفی