کلیدواژه‌ها = سبک‌های دلبستگی
تعداد مقالات: 2
1. رابطه بین سبک‌های دلبستگی و بخشش با رضایت زناشویی زوج‌ها

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 22-44

حسین زارع؛ باقر غباری بناب؛ علیرضا شمس نطنزی؛ اسدالله صادق خانی


2. اثربخشی دو رویکرد طرحواره درمانی و دلبستگی درمانی بر سبکهای دلبستگی در دانشجویان مرحله عقد

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 171-191

احمد امانی؛ باقر ثنایی ذاکر؛ علی محمد نظری؛ مهدی نامداری پژمان