کلیدواژه‌ها = بی‌رمقی زناشویی
تعداد مقالات: 2
1. تفحص کیفی در عوامل مؤثر بر بی‌رمقی زناشویی: مطالعه موردی شهر تهران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 173-194

10.34785/J015.2019.735

جمال الدین فرجی؛ باقر ثنائی؛ هومن نامور


2. رابطه احقاق جنسی و نارضایتی جنسی با بی‌رمقی زناشویی: نقش واسطه‌ای تعارض زناشویی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 197-216

حمیده زارع نژاد؛ سید محمد رضا حسینی؛ عباس رحمتی