نویسنده = عبدالله شفیع آبادی
تعداد مقالات: 4
1. اثر بخشی زوج درمانی گروهی شناختی- رفتاری(GCBCT) بر کاهش دلزدگی زناشویی

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 247-269

مهرداد پیرفلک؛ منصور سودانی؛ عبدالله شفیع آبادی


2. بررسی اثربخشی الگوی یکپارچه مشاوره پیشگیری از طلاق بر کیفیت زندگی و انصراف از طلاق زوج های در آستانه طلاق

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 500-519

امید مرادی؛ معصومه اسمعیلی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ علیرضا کیامنش


3. اثربخشی آموزش معنا-محور بر عملکرد خانواده زنان متاهل

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 209-221

نرگس نصراصفهانی؛ احمد اعتمادی؛ عبدالله شفیع آبادی


4. مقایسه الگوی تعاملات خانواده های دارای عضو وابسته به مواد و عادی و ارائه‌ی راهبردهای مداخله ای

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 264-283

عبدالله شفیع آبادی؛ شکوه نوابی نژاد؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ فاطمه نجفلوی