نویسنده = مهدی ایمانی
تعداد مقالات: 3
1. نقش واسطه ای خود کارآمدی و خوش‌بینی در رابطۀ میان رضایت زناشویی و رضایت از زندگی زنان آموزگار شهر نهاوند

دوره 5، شماره 3، پاییز و زمستان 1394، صفحه 50-71

مهدی ایمانی؛ سید علی کاظمی رضایی؛ حجت الله پیرزاده؛ احمد ولیخانی؛ سید ولی کاظمی رضایی


2. نقش کارکرد و فرآیند خانواده در اعتیاد به اینترنت نوجوانان:

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 143-164

مهدی ایمانی؛ خدیجه شیرالی نیا