کلیدواژه‌ها = زوج‌درمانی سیستمی- سازه گرا
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی زوج‌درمانی سیستمی- سازه گرا بر رابطۀ متقابل زناشویی در همسرهای آشفته

دوره 5، شماره 3، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-21

غلام‌رضا رجبی؛ زهرا نادری؛ عباس امان‌الهی